Terrace: „Orice om e analog” [Interviu]

Pe data de 10 ianuarie a fost lansat cel mai recent album semnat Terrace, un proiect muzical care e pe scena muzicală încă din 1990, „Face infinity”.  Cu această ocazie, pe lângă recenzia atribuită albumului, am crezut că e oportun să-i adresăm câteva întrebări artistului, ale căror răspunsuri le puteți citi mai jos, într-un interviu inedit.

RO:

1. În primul rând: Cine este Terrace și în ce crede el?

Terrace este numele meu de artist cu care am început să fac muzică acum 20 de ani și încă mai cred în toate creațiile mele muzicale bazate pe inspirație și emoții.

2. Prima ta apariție pe un disc de 12` a fost 916 Buena Avenue. Ce anume te-a inspirat să produci primul disc și, în final, muzică?
Muzica din Chicago și Detroit în combinație cu o curiozitate pentru producerea sunetelor electrocnice.

3. Muzica din 1990, anul acelei lansări, era foarte diferită de ce se ascultă astăzi; care crezi că sunt principalele schimbări în muzica ta până acum?
Pe atunci, sunetul special al muzicii house era creat de mentalitatea de pionier. Astăzi pare să se conformeze cu satisfacerea publicului în timp ce mai demult muzica adeseori uimea publicul.

4. Ai creat muzică sub multe nume de la Acid Junkies la Board Of Wisdom, care a fost proiectul tău preferat dintre acestea și ce anume îl face special?
Terrace, proiectul principal este și favoritul meu. Este cel mai aproape de sentimentele si experiențele mele personale.

5. Produci muzică de 20 de ani, care sunt piesele de care ești mândru? Și ai piese pe care îți dorești să le ascunzi sub covor?
Am încă multe piese nelansate și nu regret nici o piesă lansată. Toate au valoarea lor chiar dacă  standardele de azi le fac să sune caraghios. Nu aș folosi termenul „mândru” pentru a descrie ce simt despre muzică. Cel mai important e că atunci când ascult din nou o piesă, aceasta îmi amintește de o stare și de motivul pentru care am creat-o.

6. Care piesă ai spune că te-a influențat cel mai mult de-a lungul carierei?
Nu aș putea spune, sincer…

7. Care sunt regulile de bază pe care le respecți atunci când produci, indiferent sub ce nume o faci?
Încerc să fiu cât mai liber, fără restricții tehnologice și să folosesc puterea coincidenței. Ideea se formează mai întâi în capul meu, apoi trec la instrumente…

8. Ai spune că ești mai mult pentru analog sau pentru digital?
Orice om e analog…

9. Chiar și în studio?
Adevărul are multe fețe.

10. Spune-ne despre instrumentele cu care lucrezi.
Instrumentele mele preferate sunt TR-808, sistemul PPG Wave și Korg Stage echo.

11. Ce sfaturi le-ai da producătorilor începători?
Să încerce să stea departe de sunetele pre-fabricate precum loop-urile etc. E ok să folosească cd-uri dar să fie creativi cu ele. A face muzică nu înseamnă asamblarea unor părți, ci crearea acelor părți în funcție de inspirație. Alegeți-vă propria cale, indiferent de interesul publicului de moment.

12. La început de an care sunt așteptările tale pentru 2011?
Sper că va fi un an plin de sănătate, iubire și energie creatoare. Și sper că voi avea mai mult timp pentru muzică.

13. Tocmai am ascultat albumul proaspăt lansat, „Face Infinity”, și se pare că ai reușit să aduni un univers întreg sub acele sunete, de unde ai avut inspirație pentru a crea un asemenea album?
Inspirația vine din mai multe surse. În acest caz motorul a fost să creez o abordare mai manuală, operând   aparatele de mână în timp ce acestea merg. Din colecția enormă de înregistrări live am ales părți pe care le-am combinat. Per ansamblu am vrut să fiu liber și să-mi folosesc simțul infinității ca trăsătură principală.

14. Plănuiești un turneu de promovare pentru acest album? Ne-ar plăcea să te auzim live în România.
Mi-ar plăcea foarte mult, deocamdată nu sunt planuri pentru România, dar cine știe ce ne rezervă viitorul…

15. Dorința noastră pentru 2011 este să participăm la mai multe evenimente. Care sunt planurile tale pentru acest an, cu ocazia anului nou?
Nu am planuri.  Cred că începutul anului va fi o simplă dată în calendar. Omul poate face schimbări și poate accepta provocări oricând.

16. Pe final, ne poți spune 5 piese preferate din aria muzicii electronice?
Mă tem că nu, îmi place muzica atât de mult și în atât de multe domenii încât ar fi imposibil să numesc doar câteva.

Îl puteți găsi pe Terrace la următoarele linkuri:

http://www.myspace.com/terracesierra

http://soundcloud.com/terrace

http://www.discogs.com/artist/Terrace

 

 

EN:

With the release of his most recent album „Face Infinity”, we thought it would be nice to get Terrace for a quick interview. We managed to get the interview, but it just wasn`t as quick as we thought it would be, but here it is:

1. First off: Who is Terrace and what does he stand for?

Terrace is my artist name, with which I started making music 20 years ago and today still stands for all my musical creations, based on inspiration and emotions.

2. Your first appearance on a 12` was on „916 Buena Avenue”. What was the inspiration that made you produce that first release and consequently, music?
The music from Chicago and Detroit combined with a curiosity about how electronic sounds can be made.

3. The music in 1990, the year of that release was very different to that of these days, but deep inside, which are the major changes in your music since then?
Back then it was the pioneer’s mentality that created the special sound house music has. Nowadays it all seems to conform itself to please the audience, while back then the music often surprised the public.

4. You have released music under many aliases, from Acid Junkies to Board Of Wisdom, do you have a favourite project among these? What makes it so special?
Terrace is my main and favourite project. It is most close to my personal experiences and feelings.

5. You have been producing music for over 20 years now, which are the tracks that make you proud of your work? Do you have some tracks that you wish you could sweep under the rug?
Of course, there are so many tracks still unreleased, but I never regret anything I have put out, it all has its values, even if by today’s standards it sounds silly. Proud is not a term I would use to describe how I feel about music. Most important is that when I hear tracks again, it reminds me of my mod and reason why I made them.

6. And which would you say is the track that influenced you the most over your career?
I honestly can’t say…

7. Which are the general rules that you follow when you produce music, regardless of the name under which you work?
I try to be as free as possible, not restricted by technology and using the power of coincidence. An idea forms itself in my head first before I switch on my machines.

8. Would you say that you are more of a analogue man, or a digital one?
Every human is analogue…

9. Is that true even in the studio?
The truth has many faces.

10. Can you tell us about your tools of trade?
Not sure what you mean with this, but my favourite instruments are the TR-808, my PPG Wave system and the Korg Stage echo.

11. Any producing tips for those novice producers out there?
Yes, try to stay away from pre-fabricated sounds like loops etc. It is ok to use sample CDs of course but be creative with them. Making music is not a box of parts you stick together, it is about making the parts first, based on your inspiration. Choose your own path, not that dictated by common interest.

12. 2011 has just begun, what are your expectations from this year?
I hope it will be a year full of good health, love and creative energy. And I hope I will have more time for music.

13.  You have just released your album „Face infinity”, we have just given it a listen and it seems that you have managed to pack a whole universe under those sounds, where did you get your inspiration to create such an album?
Inspiration comes from many sources. In this case my drive was to create a more hands-on approach, operating my machines by hand as they play. From the huge collection of recordings from live sessions I chose parts to combine. Overall I wanted to be free and use my sense of infinity as the main thought.

14. Are you planning to have a world tour for promoting this album? We would like to hear you play live here in Romania.
I would very much like that too, there are no current plans fro Romania but who knows what the future brings.

15. Our New Year’s resolution is about doubling the number of parties attended in 2010, what about your New Year’s resolution?
None, I think a new year’s start is just another date on the calendar. You can start making changes and start new challenges anytime.

16. Finally, can you tell us your all-time 5 favourite tracks?
I’m afraid not, I like so much music and such diverse directions that this is impossible.